Niet te missen bij elke activiteit
Het uniform

Het FOS-uniform

Ons uniform blijft voor vele mensen een klein mysterie, met alle verschillende badges die opgenaaid moeten worden. Gelukkig vind je hieronder een korte uitleg over wat nu eigenlijk waar terecht moet komen. Hopelijk helpt dit!

Via deze link komt u terecht op een afbeelding van een uniform met bepaalde plaatsen die zijn aangeduid met cijfertjes:

https://fosopenscouting.be/sites/default/files/inline-images/Knipsel.PNG

Hieronder staat wat bij welk cijfertje hoort:

1. Het kenteken van FOS Open Scouting / op de linkermouw, op 6 cm van de schoudernaad

 

2. Het provinciebandje/ op de rechtermouw, tegen de naad van de schoudernaad

 

3. Het eenheidskenteken / op de rechtermouw, op 6 cm van de schoudernaad

 

4. Het jaarkenteken / net boven de rechterborstzak

 

5. Het beloftekenteken (pas zichtbaar dragen wanneer je je belofte hebt afgelegd) / op de linkermouw, zit vast aan het kenteken van FOS Open Scouting

 

6. Het kenteken van Teervoet (pas dragen indien je de Teervoet hebt behaald) / 2 cm onder het kenteken van FOS Open Scouting

 

7. Het kenteken Wereldbureau (WOSM of WAGGGS) / midden op de linkerborstzak

 

8. Het kenteken België / net boven de linkerborstzak

 

9. De vaardigheidsinsignes (enkel te dragen indien behaald) / op de rechtermouw, 2 cm onder het eenheidskenteken

 

10. De patrouillelinten (twee dubbele linten in de patrouillekleuren, 3 cm breed en 12 cm lang, door een zwart-geel-rode gevlochten ring) / aan het linkerschouderstuk

 

11. Speciaal kenteken scoutsevenement, het kenteken seascouts (enkel voor seascouts) / midden op de rechterborstzak

 

Het verplichte uniform bestaat voor bevers uit de eenheidsdas en voor alle oudere takken uit een eenheidsdas en een FOS-hemd (inclusief kentekens).

Uniforms kunnen gekocht worden in de FOS-shop na de activiteit. Vraag naar Chinchilla, Civetkat of Katfret! Er kan enkel cash betaald worden (geen overschrijvingen).