Nuttige documenten
Documenten

Documenten

Hier vindt u enkele nuttige documenten. Ook de attesten voor de mutualiteit zijn hieronder te vinden.

Kaartje

Een routeplan naar onze lokalen kan hier gedownload worden.

Medische fiche

De algemene kalender en de activiteitenkalenders zijn op bovenstaande pagina terug te vinden.

Mutualiteitsattesten

Terugbetaling kan verkregen worden via dit attest (nu één formulier voor alle mutualiteiten). Info per mutualiteit staat hieronder. De attesten zelf kunnen per activiteit gedownload worden via de ronde knoppen daaronder.

Christelijke Mutualiteit

De CM draagt met hun CM-fit & fun voordelen bij in de kosten van verschillende vrijetijdsbestedingen. Ze steunt actieve kinderen en jongeren met een tegemoetkoming van maximaal 20 euro per jaar voor o.a. lidgeld voor jeugdverenigingen en vakantiekampen.

Bond Moyson

Bond Moyson draagt bij in de kosten met een tegemoetkoming van 15 euro per jaar voor sportkampen en kampen georganiseerd door jeugdverenigingen als chiro, scouts, Joetz, Jeugddienst Bond Moyson, ...

Liberale Mutualiteit

Jongeren van 2 tot en met 18 jaar die tijdens de zomervakantie deelnemen aan een vakantie in binnen- of buitenland krijgen een tussenkomst van 2 euro per overnachting, tot 10 overnachtingen of 20 euro per jaar.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Bij het onafhankelijk ziekenfonds krijg je tot 5 euro per dag, per kinderbijslaggerechtigd kind terug (maximaal tien dagen per kalenderjaar). Je kan deze tussenkomsten ook gebruiken voor sportkampen.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Ook bij het Vlaams neutraal ziekenfonds krijg je een kampvergoeding voor kinderen tot en met 18 jaar: maximum 30 euro per kalenderjaar. De kampvergoeding geldt voor bos-, sneeuw- en zeeklassen, jeugd-, sport-, computer- en taalkampen, schoolreizen, speelpleinwerking en het lidgeld van een erkende jeugdvereniging.

Partena Ziekenfonds

betaalt per kalenderjaar maximum 40 euro voor meerdaagse activiteiten. Dit geldt voor sportkampen, jeugdbewegingskampen, speelpleinwerking, ... of meerdaagse activiteiten zonder overnachting. (1 sportdag komt niet in aanmerking!)

Lidgeld

Lidgeld voor het volledige jaar

Paasweekend

Attest voor het paasweekend van het huidige werkjaar

Blanco attest

Voor takweekends/andere uitzonderlijke overnachtingen/gedeeltelijke deelname...

Kamp - BeWeJVG

Attest voor het kamp (Bevers, Welpen, JVG's)

Kamp - VG

Attest voor het kamp (VG's)

Kamp - Se

Attest voor het kamp (Seniors)